Renovatie stadhuis Rotterdam

De prachtige restauratie van het stadhuis van Rotterdam is begonnen met een opdracht waar wij werden gevraagd om een masterplan voor het gebouw te maken en te onderzoeken of het bestaande monument geschikt kon worden gemaakt voor een veel intensiever gebruik. Dat hebben waar kunnen maken door voor te stellen de bestaande zolders te ontsluiten en geschikt te maken voor gebruik. Een zeer intensief architectonisch/bestuurlijk overleg heeft er uiteindelijk toe geleid dat ook de gemeenteraad  zelf de waarde van het betere gebruik van het gebouw inzag en toestemde in een aanpak van het gebouw. We hebben toen Evelyne Merkx uitgenodigd om ons te ondersteunen in de interieurarchitectuur, ze heeft die taak volledig overgenomen en uitstekend vervuld.