Medisch Spectrum Twente

Nadat het ziekenhuis al bijna een decennium aarzelde of ze wel nieuw zou bouwen hebben we midden in de crisis een plan kunnen maken dat ervoor zorgde dat de omvang van het bestaande ziekenhuis gereduceerd kon worden met ongeveer 60000 m2 hetgeen een enorme besparing opleverde. Het ziekenhuis bestond uit twee door een brug geschakelde gebouwen en door de inbreiding van de nieuwbouw op een locatie kon de brug gesloten worden en de oude locatie worden afgestoten. Het nieuwe ziekenhuis is een compact gebouw dat volledig gebouwd is volgens de wetten van evidence based design en healing environment. Door een zeer intensieve en inspirerende samenwerking tussen opdrachtgever, adviseurs en bouwers waren we in staat om een zeer geavanceerd gebouw te realiseren voor een zeer lage bouwprijs en binnen een zeer kort tijdsbestek.