Busstation Enschede

De waardering voor het gebouw van Schelling uit de 50er jaren moest in deze opdracht door de architect bevochten worden en dat ging niet automatisch. Pas na verbouwing is het gebouw tot een rijksmonument verklaard. Het gebouw is verbouwd en gerestaureerd om de reizigers een optimale logistieke aansluiting te gunnen op het ernaast gerealiseerde  busstation.