Genius Loci Research 
Een organisatie die onderzoek doet naar het karakter van een ruimtelijke omgeving, stad, dorp, regio en een buurt. Dat is niet alleen het fysieke, maar ook het sociale en culturele karakter.

Wij onderzoeken dat karakter om goed te kunnen begrijpen hoe veranderingen aldaar hun basis kunnen vinden in de aanwezige identiteit van het te onderzoeken gebied. We beschouwen de landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische, monumentale en de karakteristieke eigenschappen van de omgeving die we willen onderzoeken. Maar evenzeer en in gelijke mate de geschiedenis, de cultuur, de mentaliteit, de gewoonten, de allure, de reputatie en het zelfbewustzijn van de regio of het gebied. 

We doen dat door een team van onderzoekers uit verschillende disciplines samen een beeld te laten schetsen van het object of de omgeving waarvan we het karakter willen kennen. Het relatiebestand van Genius Loci is groot: sociologen, filosofen, antropologen, sociaal geografen, beeldend kunstenaars, filmers en ook schrijvers maken deel uit van het netwerk. Die kunnen dan samenwerken met architecten en stedenbouwers die gewend zijn deze informatie goed in beeld te brengen en toegankelijk te maken voor belanghebbenden. Zo ontstaat er een goed beeld van alle aspecten en kwaliteiten die ontwerpers en beleidsmakers zouden moeten kennen om een visie op het object of gebied te formuleren.

 We constateren vaak dat ontwerpers gevraagd wordt om een visie te geven. Het is gebruikelijk dat een zorgvuldig ontwerp start met dit onderzoek, maar het is niet gebruikelijk dat daarbij ook vanuit andere disciplines input wordt geboden. Er zijn maar weinig architecten die een antropoloog of een schrijver inschakelen om onderzoek te doen. Daardoor blijft een onderzoek vaak dienstbaar aan de richting die de ontwerper wil kiezen en mist de ontwerper veelal veel informatie die aangeleverd had kunnen worden door sociologen, antropologen, erfgoeddeskundigen, sociaal geografen en stadssociologen. Deze kunnen wetenschappelijk onderzoekswerk toevoegen en een beeld opbouwen van de te onderzoeken ruimte of regio.

Beeldend kunstenaars zien meer, de beleving van de omgeving en natuur is anders: licht, wind, vorm, kleur enz. verandert in de blik van de kunstenaar en wordt intenser waargenomen. We willen dat vermogen inzetten om ten dienste van het onderzoek in beeld te brengen wat er leeft, wat er speelt, wat de bijzondere eigenschappen zijn van een omgeving of regio. Op deze manier kunnen er aspecten naar voren worden gebracht die niet in een wetenschappelijke tekst te vatten zijn, maar die wel belangrijk zijn voor het begrip voor en inzicht in de regio. Genius Loci Research Amsterdam werkt daarom in teams die samengesteld worden al naar gelang de behoefte en de noodzaak die een onderzoeksobject vraagt. 

We bieden aan om voor gemeenten, provincies, regio’s, buurten en eigenaren een rapportage te maken waar we naar behoefte en mogelijkheden in beeld brengen waar de bestaande kwaliteiten, eigenschappen, mogelijkheden en eigenaardigheden liggen die men zou moeten kennen om een plan te maken. We maken natuurlijk ook gebruik van alle aanwezige kennis en objectieve informatie, maar met de bevindingen van onze teams kunnen we een veel completer beeld brengen. De onderzoeken kunnen heel uitgebreid zijn die misschien een half jaar of langer duren, maar het kunnen ook zeer wel korte onderzoeken zijn die in een paar maanden of weken worden gedaan. Die onderzoeken kunnen gepresenteerd worden in rapporten, tekeningen, blogs, podcasts, films of literaire werken.

Onze kracht zit in onze open houding als ontwerpers naar andere disciplines die zozeer van belang zijn om een omgeving goed te kunnen begrijpen.