Op 1 januari 2019 begint Genius Loci Amsterdam haar werkzaamheden. Genius Loci is een onderzoeksbureau op het gebied van identiteit. Identiteit in ruimtelijke zin, in sociologische zin, in
antropologische zin of gezien vanuit een filmische invalshoek, een schrijvers blik, of vanuit de professie van een beeldend kunstenaar. Een team wordt samengesteld uit de participanten die op
ad hoc basis samenwerken al naar gelang de gewenste samenstelling voor het gevraagde onderzoek. Dat onderzoek staat den dienste van een later op te stellen stedenbouwkundige of landschappelijke visie.
De gedachte is dat een dergelijk onderzoek de ondergrond kan vormen voor plannen in welke zin ook. Genius Loci is van mening dat de koppeling van sociologen, antropologen en beeldend
geschoolde professies goed kan werken om inzichtelijk te krijgen waar de “genius loci”( de geest van de plek ) te beschrijven is. Die opdrachten worden vanuit het architectenbureau Abels & Partners
Architecten begeleid en aangestuurd. Dat doen we omdat een ontwerpende attitude behulpzaam kan zijn om gericht de goede vragen te stellen die het gevraagde onderzoek in gang zetten.
Inmiddels hebben Jan van Esch, antropoloog en Matyas Gerencser, socioloog zich al als vaste medewerkers aangesloten. Genius Loci zal geleid worden door Harry Abels. Voor hem gaat daarbij een langgekoesterde wens in vervulling. Hij wil naast zijn vak als architect, de rijkdom van de invalshoeken van de geesteswetenschappen en de beeldende kunsten integreren in onderzoeks- en ontwerpvraagstukken.